Käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat (2)
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Esitetään toiminta- ja tilikertomukset
tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta
4. Päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen
vahvistamisesta
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja
vastuuvelvollisille
6. Päätetään sääntöjen 11 §:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumisesta
7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Tervetuloa!