SeMin johtokunta on kokouksessaan illalla 5.1.2021 päättänyt, että vallitsevassa tilanteessa TalviSeMi2021-turnauksen järjestäminen alun perin suunniteltuna ajankohtana 23.–24.1. ei ole riskitekijöiden vuoksi turvallista. Etelä-Pohjanmaan alueen koronavirustartuntatilanne on ollut suhteellisen hyvä, mutta muualla Suomessa tilanne on vaihtelevan vaikea. Lisäksi joulun ruuhkien aiheuttama koronapiikki ei ole ennakoitavissa ja juuri ilmaantuneet virusmuunnokset aiheuttavat ennalta arvaamattomia lisäriskejä. Johtokunta on todennut, että turnausta ei ole mahdollista järjestää turvallisesti siten, että kaikki em. riskit voitaisiin riittävällä varmuudella minimoida tai poistaa.

TalviSeMi2021 siirretään myöhempään kevääseen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Mikäli koronatilanne sallii, turnaus pyritään järjestämään siten, että se palvelisi kauteen valmistavana turnauksena. Lisätietoja kevään turnauksesta on luvassa heti, kun tilanne sallii.

Kaikki TalviSeMiä varten jo maksetut summat palautetaan joukkueille täysimääräisinä mahdollisimman pian.

Terv.
SeMin johtokunta